AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Waarschijnlijk heeft u wel gehoord dat er een nieuwe privacywet in werking is getreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG bevat richtlijnen om zorgvuldiger en transparanter met persoonlijke gegevens om te gaan.

Made@Berbel, ook bekend als Berbel Design B.V., wil graag voldoen aan deze richtlijnen en op deze pagina stellen wij u op de hoogte welke gegevens we verzamelen, waarom, waar ze worden opgeslagen en wie hier inzage in heeft.

Als u wilt weten of en welke gegevens Made@Berbel van u verzameld heeft, u deze gegevens wilt laten aanpassen of helemaal wilt laten verwijderen, stuur dan een mailtje naar info@berbeldesign.nl of neem telefonisch contact met ons op via 0299-607611.

Welke gegevens verzamelen we…?

Van onze bezoekers en/of klanten van onze winkel of website kunnen de volgende gegevens worden verzameld als wij hier expliciet om vragen: naam, adresgegevens, email, telefoonnummer en eventueel de gegevens van aangeboden reparaties of bestelde artikelen.

Waarom verzamelen we deze gegevens…?

We hebben deze contactgegevens onder andere nodig voor het uitvoeren van leveringen en reparaties. Daarnaast kunnen we onze producten en diensten aanbieden door middel van een promotiekaart per post of per email.

Hoe verzamelen we deze gegevens…?

We verzamelen deze gegevens, indien nodig, tijdens een bezoek aan de winkel of als het contactformulier op onze website wordt ingevuld.

Waar worden de gegevens opgeslagen…?

Deze gegevens worden in ons elektronisch klantenbestand in onze winkel opgeslagen of in ons logboek waar alle bestellingen en reparaties in genoteerd worden.

Wie heeft inzage in deze gegevens…?

Alleen het personeel van Made@Berbel heeft inzage in deze gegevens. Daarnaast maakt PostNL gebruik van die gegevens om de promotiekaarten te kunnen bezorgen. PostNL is eveneens gebonden aan de AVG en wordt daarbij gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).